Worldwide

ArcelorMittal Warszawa

Klasyfikacja złomu

Przedsiębiorstwo ArcelorMittal Recykling Polska prowadzi  skup złomu stalowego według wewnętrznych norm ArcelorMittal Warszawa, których podstawę stanowią Warunki Odbioru Złomu ArcelorMittal Warszawa, a w sytuacjach gdy to jest konieczne odwołuje się do Polskiej Normy Klasyfikacji Złomu.

ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.o./Oddział Warszawa

Warunki Odbioru Złomu ArcelorMittal Warszawa

Warunki Odbioru Złomu ArcelorMittal Recykling Polska

ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.o./Oddział Dąbrowa Górnicza

-ZŁOM WSADOWY:

Warunki odbiorowe złomu wsadowego AMP

Załącznik nr 1 do WOZW

Formularz nr 1 Formularz nr 6 do Warunki Odbiorowe Dowód Dostawy złom wsadowy

Formularz nr 2 do Warunki Odbiorowe - Komisyjny odbiór złomu złom wsadowy

Formularz nr 3 do Warunki Odbiorowe - Protokół złom wsadowy

Formularz nr 4 do Warunki Odbiorowe - Próba betonowa złom wsadowy

Formularz nr 5 do Warunki Odbiorowe - Oświadczenie Dostawcy złom wsadowy

Formularz nr 8 do Warunki Odbiorowe - Protokół z rozładunku złomu

-Złom NIEWSADOWY:

Warunki odbiorowe zlomu niewsadowego w ArcelorMittal Poland S.A

Załącznik nr 1 - Klasy złomu niewsadowego

Formularz nr 1 do Warunki Odbiorowe - Dowód dostawy

Formularz nr 2 do Warunki Odbiorowe – protokół

Formularz nr 3 do Warunki Odbiorowe - komisyjny odbiór-przyjęcia złomu

Formularz nr 4 do Warunki Odbiorowe - oświadczenie dostawcy

ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.o./oddział Bielsko-Biała

Wewnętrzna Norma Klasyfikacji Złomu AMRP Bielsko-Biała

 

Rury o średnicy przekraczającej 20 cm dostarczone jako złom wsadowy muszą być przecięte wzdłuż w połowie lub sprasowane na prasonożycy.
Maksymalny ciężar poszczególnych elementów dostarczonych jako złom wsadowy nie może przekraczać 200kg.
Złom nie może zawierać: metali nieżelaznych, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, niemetalicznych, tworzyw sztucznych i elementów zamkniętych (np. zbiorniki)

 

Złom N1
Złom N4
Złom N5
Złom N6
Złom N7
Złom N10
 

złom W2:

złom W5H:

złom W7:

złom W7N:

złom W8:

złom W10:

złom W13:

złom W18: